Sahabat Yatim

Inilah 7 Kunci Hidup Berkah, Wajib Kita Ketahui

Inilah 7 Kunci Hidup Berkah, Wajib Kita Ketahui, Semua orang pasti ingin diberi kesehatan, panjang umur, hidup sehat dan hidup yang berkecukupan. Namun sayangnya hidup tidak selalu berjalan dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada orang mudah mencari harta kekayaan namun tidak berkah, sehingga selalu gundah, cemas, penyakit datang dan lain sebagainya.

Dalam bahasa Arab, berkah bermakna kebaikan yang melimpah (al-khair al-wafir). Maka dari tu, dalam Islam,kita dianjurkan untuk mencari keberkahan (barakah). 

Sifat Terpuji yang Dapat Mendatangkan Keberkahan Dalam Hidup

Mencari keberkahan dalam hidup merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh orang orang yang beriman. Kaya saja tidak akan membuat hidup nyaman dan tenteram. Keberkahan tanpa kekayaan akan membuat hidup menjadi lebih baik. Berdasarkan dari beberapa narasumber, berikut ini ada sifat terpuji, yang menjadi kunci dari keberkahan.

Membiasakan Sifat Malu yang Positif

Malu (al-haya’) adalah kunci keutamaan dalam mencari keberkahan dalam hidup. Sikap malu akan membuat kita bersikap lebih berhati hati untuk  berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah pernah memberi nasihat kepada para sahabatnya. “Hendaklah kalian merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya.” Para sahabat menimpali, “Alhamdulillah, kami sudah merasa malu kepada Allah, ya Rasul.”

Lalu, Rasulullah bersabda: “Tidak, kalian belum merasa malu. Orang yang betul-betul merasa malu di hadapan Allah hendaklah menjaga kepala berikut isinya (pikiran positif), menjaga perut berikut isinya (makanan dan minuman yang halal dan thayib), dan mengingat mati serta musibah. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Siapa yang sudah melakukan itu semua, berarti telah betul-betul memiliki rasa malu,” (HR Tirmidzi).

Bersyukur

Dengan mensyukuri segala limpahan rezeki yang diberikan, akan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan selama ini. Bersyukur juga merupakan cara memperoleh keberkahan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, syukur merupakan pujian dan pengakuan hamba terhadap nikmat Allah yang disertai rasa cinta dan ketaatan kepada-Nya.

Allah berfirman: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih,” (QS Ibrahim: 7).

Tutur Kata dan Komunikasi yang Baik (Al-Kalam Al-Thayyib)

Berkomunikasi dengan baik adalah salah satu cara untuk membuka hati dan pikiran. Komunikasi dan tutur kata yang baik adalah sedekah. Sedekah yang paling ringan untuk dilakukan adalah memberi senyuman kepada sesama. Meskipun tidak secara langsung dapat membantu orang, bersedekah senyuman dapat menciptakan hal hal yang positif di dalam hidup.

“Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan dapat saling mencintai? Rasulullah bersabda: ‘Tebarkanlah salam di antara kalian,” (HR Muslim).

Berbakti Kepada Orang Tua

Berbakti kepada orang tua juga merupakan salah satu kunci memperoleh keberkahan di dalam hidup. Kerdhaan dan doa orang tua merupakan pintu masuk segala kebaikan dan keberkahan di dalam hidup. Doa seorang ibu adalah doa yang paling mujarab yang merupakan doa yang selalu didengar Allah SWT.

Menghiasi Diri dengan Sifat Qanaah (Merasa Berkecukupan)

Sifat ini merupakan kunci kekayaan dan keberkahan dalam hidup. Orang yang memiliki sifat yang qanaah tidak akan serakah dan egois sehingga dia tidak mudah tergoda oleh kekayaan duniawi.

Konsisten dan Teguh Pendirian (Al-Mudawamah Wa Al-Istiqamah) dalam Berdoa

Orang yang selalu memanjatkan doa adalah orang yang percaya dan yakin akan keberadaan Allah, sehingga mereka tidak akan meminta dan memohon kepada selain Allah. Doa adalah kekuatan dan energi spiritual hamba kepada Allah. Dengan doa, seorang Muslim mengembalikan segala persoalan kepada Allah SWT.

Menjalankan Pekerjaan yang Halal

Kunci lain dari hidup yang berkah adalah dengan menjalankan bisnis atau usaha yang halal. Tidak memperjual belikan barang atau jasa yang haram seperti misalnya jual babi, jual minuman keras, judi dan lain sebagainya.

Mari bersedekah untuk mendapatkan hidup yang penuh berkah. Bagi saudara yang ingin bersedekah namun tidak punya waktu untuk menyalurkannya, silakan amankah kepada sahabat yatim indonesia yang dengan sukarela membantu saudara yang ingin meringankan beban anak anak yatim di indonesia.

 

Exit mobile version