Hitung zakat Anda dengan mudah melalui bantuan Kalkulator Zakat

Perhitungan Nishab
Harga 1 gram emas murni
Rp
Nishab
Rp
Perhitungan Harta
Nilai barang dagang
Rp
Stok Barang Dagangan
Rp
Piutang
Rp
Total Harta
Rp
Perhitungan Kewajiban
Hutang
Rp
Biaya Lain
Rp
Total Kewajiban
Rp
Perhitungan Zakat
Selisih harta dan kewajiban
Rp
Zakat
Rp
 

Yang Dimiliki
Emas
gram
Zakat
Zakat Emas
gram
Zakat Emas (dibayar dengan uang)
Harga Emas Saat Ini
Rp
Zakat Harus Dibayar
Rp
 

Nishab
Harga 1 gram emas
Rp
Nishab
Rp
Harta
Uang tabungan
Rp
Total Harta
Rp
Kewajiban
Hutang
Rp
Total Kewajiban
Rp
Zakat
Selisih harta dan kewajiban
Rp
Zakat
Rp
Harta SUDAH mencapai nishab. Dikenakan KEWAJIBAN ZAKAT.

Perhitungan Nishab
Harga 1 gram emas
Rp
Nishab
Rp
Perhitungan Harta
Penghasilan Per Bulan
Rp
Tambahan Lain Per Bulan
Rp
Total Harta
Rp
Perhitungan Kewajiban
Hutang
Rp
Total Kewajiban
Rp
Perhitungan Zakat
Selisih harta dan kewajiban
Rp
Zakat
Rp