You are here:

Kumpulan Doa Syukur kepada Allah

doa bersyukur atas rezeki allah

Kumpulan doa bersyukur atas rezeki allah, Bersyukur adalah salah satu bentuk terima kasih atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Orang orang yang bersyukur cenderung selalu merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan setiap harinya setingga tidak akan membuat mereka tergila dengan harta dan kekayaan duniawi, berbeda dengan orang orang yang tidak pernah bersyukur. Mereka lebih cenderung merasa tidak puas dengan segala yang mereka miliki sehingga mereka kerap kali mengutamakan duniawi dan melupakan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti.

Manfaat Bersyukur dalam Islam

Tidak hanya sebagai bentuk tanda terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT saja, bersyukur juga memiliki banyak manfaat yang akan didapatkan sebagai umat muslim yang selalu bersyukur yang salah satunya seperti

1. Hidup Penuh Keberkahan

 “Sesungguhnya Kami telah memberikan hikmah kepada Lukman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Luqman: 12).

2. Terhindar dari Penyakit Hati

Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah bahawa dalam jasad manusia ada segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruh anggota dan jika maka rusaklah seluruh anggota, ketahuilah itulah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Meningkatkan Keimanan Seseorang

 “Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan.” (HR. Tirmidzi).

4. Dijanjikan Surga

 “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Apabila Aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya.” (HR. Bukhari).

5. Ditambahkan Kenikmatannya

 “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim : 7)

Kumpulan Doa Bersyukur Atas Rezeki Allah

Adapun beberapa doa yang dapat dipanjatkan sebagai rasa syukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai berikut.

1. Doa Syukur Atas Nikmat Allah SWT

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin. Hamdayyu-waafii ni’amahuuwayukaafi’u maziidah. Yaa rabbanaa lakalhamdu wa lakasy syukruka-maa yambaghiilijalaaliwajhika wa ‘azhiimisul-thaanik.

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, dan bagi-Mu segala syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.”

2. Doa Syukur Diberi Kecukupan Rezeki

Alhamdulillahil ladzi kafanal mu’nata wa awsa’a lanar rizqa.

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah mencukupkan sandang pangan kami dan telah memperluas rezeki kepada kami.”

3. Doa Syukur Atas Kesehatan

Alhamdulillahil ladzi dzahaba bin nahar wa jaa bil laili sakanan ni’matan minhu wa fadhlan. Allahummaj’alna laka minasy syakirin. Alhamdulillaahil ladzi ‘afani fi yaumi hadza farubba mubtalan qad ibtuliya fima madla min ‘umri. Allahumma ‘afini fima baqiya minhu wa fil akhirati wa qina ‘adzaban nar.

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan siang hari dan mendatangkan malam untuk waktu beristirahat sebagai nikmat dan karunia dari-Nya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada-Mu. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku hari ini. Telah banyak cobaan yang telah aku jalani dari umurku. Ya Allah, sehatkan aku dari sisa umurku, dan di akhirat lindungilah aku dari siksa neraka.”

Dalam rangka menciptakan dampak nyata untuk dakwah dan Al Quran, kami mengajak saudara semua yang ingin belajar dan mendalami Al Quran untuk bergabung bersama kami dalam kelas Tahsin.