You are here:

Doa Setelah Sholat Dhuha

setelah sholat dhuha baca surat apa
Doa Sholat Dhuha

setelah sholat dhuha baca surat apa-Sebagai seorang umat muslim, sholat adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Bukan hanya dari sholat wajib, tetapi banyak juga jenis sholat lainnya seperti sholat sunnah yang mendatangkan pahala, misalnya dhuha. Maka dari itu, Anda harus tahu bacaan doa setelah sholat dhuha yang baik.

Banyak manfaat dan keutamaan dari sholat sunnah dhuha tersebut, misalnya bagi seseorang yang melaksanakan sholat dhuha, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah 70 nabi. Hal itu tercantum di dalam buku Panji Masyarakat (1995:17).

Doa Sesudah Sholat Dhuha

setelah sholat dhuha baca surat apa

Berikut ini bacaan doa setelah dhuha yang harus Anda praktekan setiap kali selesai sholat dhuha:

“Allahumma innad-dhuhaa’a dhuhaa’uka wal bahaa’a bahaa’auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-‘ismata ‘ismatuka.”

“Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu’assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba’iidan fa qarribhu bi haqqi dhuhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita ‘ibaadakash-shalihiin.”

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu.”

“Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkan lah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkan lah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datang kan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh.”

Tata Cara Sholat Dhuha Lengkap

setelah sholat dhuha baca surat apa-Salah satu sholat sunnah yang pelaksanaannya yaitu dalam rentang waktu matahari, antara sesaat setelah matahari terbit sampai sebelum waktu dzuhur tiba. Jumlah rakaat yang dilakukannya adalah minimal 2 rakaat. Namun ,banyak ulama yang menganjurkan untuk sholat dhuha 4 rakaat.

Berikut ini tata cara dalam sholat dhuha:

1. Baca niat sholat dhuha terlebih dahulu, yaitu “Ushalli sunnatan dhuha rak’ataini lillahi ta’ala”, yang artinya “Aku niat sholat dhuha dua rakaat karena Allah”.

2. Takbirotul Ihram.

3. Baca doa Iftitah terlebih dahulu, tetapi hukumnya sunnah.

4. Baca surat Al Fatihah.

5. Baca surat Was-Syamsi wa dhuhaha.

6. Ruku.

7. I’tidal.

8. Sujud.

9. Duduk di antara dua sujud.

10. Sujud kedua.

11. Tasyahud akhir.

12. Salam.

13. Membaca doa setelah sholat dhuha sesuai sunnah.

Keutamaan dan Manfaat dari Sholat Dhuha

setelah sholat dhuha baca surat apa

Salah satu ibadah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat dhuha. Keutamaan dan manfaat dari sholat sunnah yang satu ini sangat besar, sehingga doa setelah sholat sunnah dhuha juga mendatangkan pahala dan manfaat yang baik bagi kita.

Berikut ini keutamaan dari sholat dhuha yang perlu Anda ketahui:

1. Akan Dibuatkan Istana di Surga

Menurut hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai keutamaan dari sholat dhuha. Salah satunya adalah Allah SWT akan membuatkan istana di surga, bagi mereka yang melakukan sholat dhuha sebanyak 12 rakaat.

2. Dosa-dosanya Diampuni

Bagi mereka yang menjalankan sholat dhuha juga akan diampuni segala dosanya. Hal itu juga tercantum di dalam hadits riwayat Tirmidzi. 

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa, “Barang siapa yang melaksanakan sholat dhuha dengan langgeng atau secara rutin setiap hari, maka dosanya akan diampun oleh Allah SWT sebanyak jumlah buih yang ada di lautan.”

3. Mencegah Datangnya Penyakit

Setiap gerakan yang ada pada sholat mampu memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Hal itu tercantum dalam buku yang dibuat oleh M Khalilurrahman Al Mahfani, seorang profesor medis Dr. Ha Ali Saboe dan Prof. Dr. Vanshreber, yang berjudul Berkah Sholat Dhuha.

4. Manfaat Sholat Dhuha untuk Rezeki

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai rezeki dari sholat dhuha ini, yang bunyinya  “Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman, ‘Wahai anak Adam, bersholatlah untuk-Ku empat rakaat pada permulaan siang, niscaya akan Aku cukupi kebutuhannmu pada sore harinya.”

5. Menjadi Waktu yang Paling Baik untuk Berdoa

Rasulullah melaksanakan sholat dhuha sebanyak 8 rakaat kemudian membacakan doa berikut ini:

“Sesungguhnya saya sholat penuh dengan harapan dan kecemasan. Saya memohonkan kepada Allah tiga hal, lalu dikabulkannya dua dan ditolak yang satunya.

Saya mohon umatku jangan diuji dengan musim paceklik dan ini dikabulkan, saya memohon agar umatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya dan ini pun dikabulkan, lalu saya mohon agar umatku jangan sampai terpecah belah menjadi beberapa golongan dan ini ditolak-Nya.”

Hal itu diucapkan oleh Anas bin Malik Radhianllahu anhu, yang kemudian terdapat pada HR Ahmad, An Nasa’i, Al Hakim, dan Ibnu Khuzaimah.

6. Mendapatkan Pahala yang Setara dengan Umroh

Menurut buku Rahasia Kedahsyatan Shalat Sunah Setahun Penuh yang ditulis oleh Ust. M. Kamaluddin, mereka yang menjalankan sholat shubuh dan melakukannya secara berjamaah, maka ia akan mendapat pahala yang sempurna setara umroh.

Kemudian setelah sholat dhuha ia berdoa dengan posisi duduk menghadap Allah sampai matahari muncul. Setelah itu, barulah ia menjalankan sholat dhuha.

7. Sedekah untuk Seluruh Tubuh

Keutamaan lainnya dari sholat dhuha ini adalah menjadi bentuk sedekah untuk seluruh tubuh. Hal ini terdapat di hadits riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Abu Dzar Al Ghiffari.

Ia menyebutkan dalam hadits tersebut yaitu, “Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya, maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah.

Tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah, tiap kali bacaan takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah, dan sebagai ganti itu semua itu cukup lah melakukan dua rakaat sholat dhuha”.

8. Memperoleh Keuntungan Besar

Pada suatu masa, Rasulullah SAW mengirima pasukan untuk berperang, kemudian Beliau berkata, “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepat lah kembali! 

Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat jaraknya).” 

Lalu ia berkata lagi,  “Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi), paling banyak ghanimah (keuntungan)nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab ‘Ya!’.

Menurut Beliau, bagi mereka yang terbiasa berwudhu kemudian melakukan sholat dhuha di masjid, maka merekalah yang posisinya berada paling dekat dengan tujuan atau tempat perangnya. Memiliki lebih banyak ghanimah atau keuntungan dan akan lebih cepat kembali.

9. Sholatnya Orang yang Kembali Taat

Manfaat serta keutamaan lainnya dari sholat dhuha adalah menjadi sholatnya orang-orang yang kembali taat kepada Allah. 

Tidak ada cara untuk menjadi sholat sunnah dhuha selain orang yang kembali taat kepada Allah. Begitulah yang disebutkan di dalam hadits riwayat Ibnu Khuzaimah.

Berdoa dan Berdzikir Setelah Sholat Dhuha

setelah sholat dhuha baca surat apa

Berdoa dan berdzikir setelah melakukan sholat dhuha juga sangat dianjurkan oleh rasulullah. Bacaan doa dengan dzikir tersebut harus dibaca secara berurutan setelah melaksanakan sholat. 

Salah satu ibadah dan sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan dan manfaat adalah sholat dhuha tersebut. Setiap kita selesai melaksanakan sholat, baik fardhu maupun sunnah tentu kita selalu menyempatkan diri untuk berdoa.

Sama halnya dengan setelah melakukan sholat dhuha, manusia juga dianjurkan untuk berdoa, dan tidak langsung meninggalkan tempat sholat. 

Beberapa keutamaan dari sholat dhuha yang telah diuraikan di atas di antaranya seperti sebagai pengganti dzikir, dibangunkan rumah terbaik di surga, penghapus dosa, hingga mendapat pahala yang setara dengan pahala pergi haji/umroh.

Sebelum mulai membacakan doa yang biasa dibacakan setelah sholat dhuha, dan meminta segala macam doa lainnya sebaiknya Anda berdzikir terlebih dahulu. Anda harus memuja Allah SWT terlebih dahulu akan ke Mahaan-Nya, sebelum mulai mengemis minta segala hal kepada-Nya.

Perbanyak bacaan tasbih, tahlil, istighfar, dan juga tahmid yang juga menjadi puji-pujian kepada Allah SWT. Hayati dengan baik setiap dzikir yang Anda bacakan, dan resapi rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan.

Bayangkan orang-orang yang kurang beruntung dari kita, sehingga Anda lebih bisa memaknai rasa syukur dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar. Apabila selalu berdoa kepada Allah, maka kita akan merasa lebih dekat dengan-Nya, kapanpun dan di manapun.

Hikmah dan Manfaat dari Sholat Dhuha yang Dijanjikan oleh Allah SWT

Doa Sholat Dhuha

Sholat dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan setiap setelah matahari baru terbit, sampai sebelum waktu sholat dhuhur tiba. Sebaiknya laksanakan sholat dhuha dengan rentang waktu dari pukul 08.00 hingga pukul 11.00 siang. Itulah waktu terbaik untuk melaksanakan dhuha.

Banyak orang yang menyebutkan bahwa sholat dhuha ini adalah sholat sunnah yang melancarkan rezeki. Seperti yang tercantum di dalam HR Hakim dan Tabrani, yaitu “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (sholat dhuha). Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya.”

Seluruh hikmah dan juga keutamaan yang berasal dari sholat dhuha ini telah dijanjikan langsung oleh Allah SWT. Allah tak pernah ingkar janji, bahkan hal ini telah disampaikan melalui lisan dari Nabi Muhammad SAW.

Beberapa keutamaan dari sholat dhuha adalah menjadi sedekah untuk 360 bagian tubuh, kebutuhannya sampai hari akhir tercukupi, memperoleh pahala, digugurkan dosa-dosanya, dan masih banyak lagi.

Apabila Anda memperoleh keutamaan tersebut dari sholat dhuha, maka apa yang kita minta dari Allah akan dikabulkan dengan mudah. Mulai dari urusan pekerjaan, rezeki, kesehatan, jodoh, dan lain sebagainya. Maka, jangan pernah malas untuk melakukan sholat dhuha.

Jumlah Rakaat Sholat Dhuha

setelah sholat dhuha baca surat apa

Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat dhuha setiap harinya sejumlah 4 rakaat. Namun, terkadang ia juga melakukan sholat lebih dari 4 rakaat yaitu 6 dan 8 rakaat. Jumlah minimal dari sholat dhuha tetap 2 rakaat, sehingga Anda boleh melakukan 2 rakaat saja.

Para ulama juga sudah sepakat untuk menentukan rakaat sholat dhuha minimal 2 rakaat. Sedangkan untuk jumlah maksimalnya terdapat dua pendapat, sebagian ulama mengatakan bahwa maksimal sholat dhuha adalah 8 rakaat dan ada pula yang mengatakan jumlah rakaat maksimalnya 12 rakaat.

Untuk jumlah maksimal dari sholat dhuha ini tidak perlu diributkan, yang penting Anda melaksanakan saja sholat dhuha dengan rutin setiap harinya. Lakukan tata cara sholat yang benar agar dan doa yang tepat.-setelah sholat dhuha baca surat apa

 

  • Jika Kamu suka dengan artikel ini, silahkan share melalui Media Sosial kamu.
  • Jika Kamu ingin berdonasi untuk Anak Yatim dan Dhuafa, Silahkan Klik Disini.