Macam Macam Sholat Sunnah Lengkap Dengan Lafadznya

Macam Macam Sholat Sunnah Lengkap Dengan Lafadznya

Macam Macam Sholat Sunnah – Sholat Sunnah adalah sholat yang boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan yang apabila kita mengerjakan sholat tersebut maka akan mendapatkan kebaikan serta pahala.

Namun jika kita tidak mengerjakan sholat sunnah maka tidak akan berdosa. Akan tetapi, anda banyak berbagai manfaat yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan sholat sunnah ini.

Islam terdiri dari lima tiang yang salah satunya yaitu sholat. Sehingga barang siapa yang mendirikan sholat maka ia mendirikan agama islam. Namun jika barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia meruntuhkan agama islam.

Sholat juga harus didirikan dalam satu waktu hingga sebanyak lima kali dengan jumlah 17 rakaat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiam muslim tanpa kecuali muslim mukallaf.

Macam Macam Sholat Sunnah

Macam Macam Sholat Sunnah Lengkap Dengan Lafadznya

Berikut ini adalah macam-macam sholat sunnah yang harus anda ketahui manfaatnya:

Shalat Sunnah Wudhu

Shalat wudhu ini merupakan sholat sunnah yang dapat dilakukan setelah berwudhu. Sebelum kita mendirikan sholat maka terlebih dahulu mendirikan sholat wudhu.

Setelah kita berwudhu maka kita dapat mendirikan sholat sunnah ini sebanya 2 rakaat kemudian baru melakukan sholat 5 waktu misalnya shilat maghrib. Rasulullah bersabda:

“Barang siapa yang berwudhu, lalu mengerjakan shalat dua raka’at tidak lalai (dengan khusyu) dalam keduanya, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lewat”. (HR. Abu Dawud).

Niatnya:

Ushalli sunnatal wudlu-i rak’ataini lillahi Ta’aalaa

Artinya:

“Aku niat shalat sunnah wudhu 2 rakaat karena Allah”

Macam macam Sholat Sunnah Tahiyatul Masjid

Macam Macam Sholat Sunnah Lengkap Dengan Lafadznya

Shalat Tahiyatul Masjid adalah sholat sunnah yang dapat dilakukan untuk tujuan memberikan suatu penghormatan kepada masjid sebagai rumah Allah SWT.

Shalat sunnah ini dapat dilakukan kapan pun bagi mereka yang ketika berada di masjid. Shalat ini juga baik dikerjakan ketika sebelum melakukan sholat berjamaan di dalam masjid.

 • Tata Cara Shalat Sunnat Tahiyatul Masjid

Dilakukan 2 rakaat dan pelaksanaannya seperti sholat sunnah lainnya hanya saja berbeda pada lafadz niatnya. Adapun lafadznya sebagai berikut:

“Ushalli sunnata tahiyyatal masjidi rak’ataini lillaahi ta’aala. Allaahu akbar.”, yang artinya

“Saya berniat shalat Tahiyyat Masjid dua raka’at karena Allah Ta’ala. Allahu Akbar”.

 • Doa Sesudah Shalat Sunnat Tahiyatul Masjid

“Allaahumma sho\lli wasallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shohbihi ajma’in. allaahumma robbanaa aatina fiid dun-yaa ‘adzaaban naari. Walhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.”

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad teriring keluarga, sahabat beliau semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti, serta peliharalah kami dari azab neraka. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam”.

Shalat Sunnah Dhuha

Shalat Dhuha merupakan sholat sunnah yang dapat dikerjakan pada saat pukul 7 pagi. Waktu dimana matahari akan terbit kemudian naik sekitar pukul 7 hasta hingga menjelang Dzuhur. Sebaiknya sholat sunnah ini dilakukan pada seperempat keduah hari atau pukul 9 pagi.

Dari Anas berkata Rasulullah: “Barang siapa shalat Dhuha 12rakaat, Allah akan membuatkan utknya istana disurga” (H.R.Tarmiji&Abu Majah).

Niatnya:

Ushalli sunnatal Dhuha rak’ataini lillahi Ta’aalaa

Artinya:

“Aku niat shalat sunnah Dhuha 2 rakaat krn Allah”

Doa Sesudah Shalat Sunnah Dhuha

“Allahumma innaddhuhaa-a dhuhaa-uka wal bahaa-a bahaa-uka waljamaala jamaaluka wal quwwata quwwaatuka wal qudrata qudratuka wal’ishmata ‘ishmatuka. Allahumma inkaana rizqii fissamaa-i faandzilhu wa inkaana fil ardhi faakhrijhu wa inkaana mu’assaraanfayassirhu wa inkaana haraamawwaquwwatika waqudratika aatinii maa aataita ‘ibaadakasshaalihiin.”

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya Dhha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran Dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh.”

Macam macam Sholat Sunnah Rawatib

Macam Macam Sholat Sunnah Lengkap Dengan Lafadznya

Shalat Rawatib adalah shalat sunnah yang biasa dikerjakan pada saat sebelum atau sesudah melakukan shalat wajib. Seluruhnya sholat ini berjumlah hingga 22 rakaat.

 • Niat Shalat Rawatib 2 raka’at sebelum Shalat Dzuhur:

“Ushalli sunnatazh zhuhri rak’ataini qabliyatan lillaahi ta’aala.” yang artinya: “Aku niat shalat sunnat sebelum dzuhur 2 raka’at karena Allah Ta’ala.”

 • Niat Shalat Rawatib 2 raka’at sesudah Shalat Dzuhur:

“Ushalli sunnatazh zhuhri rak’ataini ba’diyatan lillaahi ta’aala.” yang artinya: “Aku niat shalat sunnat sesudah dzuhur 2 raka’at karena Allah Ta’ala.”

 • Niat Shalat Rawatib 2 raka’at sebelum Shalat Shubuh:

“Ushalli sunnatazh shubhi rak’ataini qabliyatan lillaahi ta’aala.” yang artinya: “Aku niat shalat sunnat sebelum subuh 2 raka’at karena Allah Ta’ala.”

 • Niat Shalat Rawatib 2 raka’at sebelum Shalat Ashar:

“Ushalli sunnatazh ‘ashri rak’ataini qabliyatan lillaahi ta’aala.” yang artinya: “Aku niat shalat sunnat sebelum ashar 2 raka’at karena Allah Ta’ala.”

 • Niat Shalat Rawatib 2 raka’at sesudah Shalat Maghrib

“Ushalli sunnatazh maghribi rak’ataini ba’diyatan lillaahi ta’aala.” yang artinya: “Aku niat shalat sunnat sesudah maghrib 2 raka’at karena Allah Ta’ala.”

 • Niat Shalat Rawatib 2 raka’at sebelum Shalat ‘Isya:

“Ushalli sunnatazh ‘isyaa-i rak’ataini qabliyatan lillaahi ta’aala.” yang artinya: “Aku niat shalat sunnat sebelum ‘isya 2 raka’at karena Allah Ta’ala.”

 • Niat Shalat Rawatib 2 raka’at sesudah Shalat ‘Isya

“Ushalli sunnatazh ‘isyaa-i rak’ataini ba’diyatan lillaahi ta’aala.” yang artinya: “Aku niat shalat sunnat sesudah ‘isya 2 raka’at karena Allah Ta’ala.”

Shalat Sunnah Tahajud

Shalat tahajud adalah shalat sunnah yang dapat dikerjakan pada saat malam hari. Sholat ini dikerjakan pada satuan 2 rakaat untuk satu kali salam. Dalam mendirikan sholat tahajud ini apabila sudah terbangun dari tidur setelah melakukan sholat isya.

Sholat ini dilakukan sampai pukul 10 malam. atau dapat dikerjakan dalam 10 malam hingga 1 pagi atau sepertiga dini hari.

Keutamaan shalat ini, diterangkan dalam Al-Qur’an:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji” (QS. Al-Isra’ : 79).

Niatnya:
Ushalli sunnatal tahajjudi rak’ataini lillahi Ta’aalaa

Artinya:
“Aku niat shalat sunnah tahajjud 2 rakaat karena Allah”

Doa Sesudah Shalat Tahajjud

“Allaahumma lakal hamdu anta qayyimus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu antal haqqu, wa wa’dukal haqqu, wa liqaa’uka haqqun, wa qauluka haqqun, wal jannatu haqqun, wannaaru haqqun, wannabiyyuuna haqqun, wa muhammadun shallallaahu ‘alaihi wasallama haqqun wassaa’atu haqqun. allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfirlii maa qaddamtu, wa maa akh-khartu, wa maa asrartu, wa maa a’lantu, wa maa anta a’lamu bihiminnii. antal muqaddimu, wa antal mu’akhkhiru, laa ilaaha illaa anta, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.”

Shalat Sunnah Istikharah

Shalat istikharah ini dilakukan untuk tujuan memperoleh petunjung dari Allah. Sholat ini dilakukan pada saat dalam keadaan kebingungan atau ragu dalam memilih satu keputusan diantara banyak pilihan. Dapat dikerjakan kapan saja.

Niatnya:

Ushalli sunnatal Istikharah rak’ataini lillahi Ta’aalaa

Artinya:

“Aku niat shalat sunnah Istikharah 2 rakaat karena Allah”

Shalat Sunnah Hajat

Shalat hajat ini merupakan sholat jika kita mempunyai keperluan, maksud atau tujuan serta berharap agar yang kita inginkan dapat tercapai dan di kabulkan Allah. Sholat ini tidak hanya terbatas untuk keinginan saja namun juga dapat untuk hubungan atar sesama manusia.

Niatnya:

Ushalli sunnatal Haajati rak’ataini lillahi Ta’aalaa

Artinya:

“Aku niat shalat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah”

Doa Selesai Mengerjakan Shalat Hajat

“Laa ilaha illallohul haliimul kariimu subhaanallohi robbil ‘arsyil ‘azhiim. Alhamdu lillaahi robbil ‘aalamiin. As `aluka muujibaari rohmatika wa ‘azaaima maghfirotika wal ghoniimata ming kulli birri wassalaamata ming kulli itsmin Laa tada’ lii dzamban illa ghofartahu walaa hamman illaa farojtahu walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitahaa yaa arhamar roohimiin.”

Artinya:

“Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Lembut dan Maha Penyantun. Maha Suci Allah, Tuhan pemelihara Arsy yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kepada-Mu-lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih dan Penyayang.”

Macam macam Shalat Sunnah Taubat

Shalat taubat ini dikerjakan pada saat kita meminta ampunan kehadirat Allah atas segala dosa yang telah diperbuat serta kemudian sadar. Jika apa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah sehingga kita harus meminta ampunan.

Minimal dikerjakan 2 rakaat serta maksimal 4-6 rakaat dengan ketentuan satu kali salam pada setia 2 rakaat.

Shalat itu suatu perkara yang baik, banyak/sedikit (AlHadis).

Niatnya:

Ushalli sunnatal rak’ataini lillahi Ta’aalaa

Artinya:

“Aku niat shalat sunnah 2 rakaat karena Allah”

Shalat Sunnah Gerhana

Seperti namanya, sholat gerhana ini merupakan sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana. Baik gerhana matahari atau bulan yang dikerjakan 2 rakaat. Waktu mengerjakannya yaitu pada saat terjadinya gerhana tersebut hingga terbit lagi.

Shalat Sunnah Tasbih

Shalat tasbih ini dianjurkan oleh Rasulullah jika mampu melakukan setiap hari, satu minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali atau bahkan sekali dalam seumur hidup.

Cara mengerjakannya:

 • Niat
  Ushalli sunnatan tasbihi raka’ataini lilllahi ta’aalaa
  (Aku niat shalat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah)
 • Usai baca surat Al Fatehah, baca tasbih 15x
 • Ruku’, usai baca do’a ruku’, baca tasbih 10x
 • Itidal, usai membaca do’a ‘itidal, baca tasbih 10x
 • Sujud, usai baca doa sujud, baca tasbih 10x
 • Usai baca do’a duduk diantara 2 sujud, baca tasbi 10x
 • Usai baca doa sujud kedua, baca tasbih 10x

Jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca pada tiap rakaatnya sebnyk 75x. Lafadz bacaan tasbih yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Subhanallah wal hamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar

Artinya:
“Maha suci Allah yang Maha Esa. Segala puji bagi Allah, Dzat yang Maha Agung”

Itulah macam macam sholat sunnah yang bisa menambah amalan sunnah. Dengan melaksanakan amalan ini tentunya Anda bisa menambah amal ibadah.

 

 • Jika Kamu suka dengan artikel ini, silahkan share melalui Media Sosial kamu.
 • Jika Kamu ingin berdonasi untuk Anak Yatim dan Dhuafa, Silahkan Klik Disini.

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details